ACTIVITATI

Dragi părinți,

Ne face plăcere să vă anunțăm că în septembrie 2016 vom începe primul an școlar la Grădinița CASTELUL DIN POVEȘTI unde copilul este centrul universului!
Activitățile instructiv-educative desfășurate în grădinița noastră sunt bine gândite, au o formă frumoasă și coerentă, asemenea unei povești captivante, care dau o notă de firesc și naturalețe, care nu stresează și nu creează emoții negative copiilor.
Un spațiu amplu în grădiniță îl ocupă activitățile pe domenii de învățare / experiență, care sunt activități integrate sau pe discipline, desfășurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate, în funcție de temele propuse de curriculum, precum și de nivelul de vârstă, de nevoile și interesele copiilor din grupă.
Prin intermediul activităților propuse de noi, fiecare copil va fi tratat ca ființă unică în conformitate cu potențialul său nativ.


Limbă și Comunicare

Educarea limbajului are ca scop dezvoltarea capacității de exprimare orală, precum și abilitatea de a înțelege comunicarea verbală și scrisă. Prin activitățile desfășurate, copilul va fi ajutat să învețe cuvinte noi, care să îi permită să vorbească despre el însuși și despre mediul înconjurător, dar și educarea unei exprimări corecte din punct de vedere fonetic, lexical și sintactic.

Științe

Prin jocurile dirijate din cadrul activităților matematice se urmărește dezvoltarea operațiilor intelectuale prematematice, a capacității de a înțelege și utiliza numerele, cifrele, unitățile de măsură, figurile geometrice, precum și a capacității de rezolvare de situații problematice.
Cunoașterea mediului este o activitate care, prin demersurile de investigație științifică stimulează curiozitatea celor mici cu privire la explicarea și înțelegerea lumii înconjurătoare.

dom-limba-si-comunicare-300x153
clip-art-science-clipart-clipartix-300x175

Important:

Pe lângă capacitatea de observare din cadrul activităților, preșcolarii stabilesc relații cauzale, spațiale, temporale, utilizând un limbaj adecvat, dar și formarea și exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului înconjurător, în vederea educării unei atitudini pozitive față de acesta.

Om și Societate

Domeniul om și societate include omul, modul lui de viață, relațiile cu alți oameni, relațiile cu mediul social, cât și modalitățile în care acțiunile umane influențează evenimentele.
Prin activitatea Educație pentru societate se urmărește dezvoltarea unor conduite consistente cu principii morale. Astfel copiii vor înțelege mult mai ușor concepte precum dreptatea, echitatea, bunătatea, adevărul etc, atunci când le vor putea observa concretizate în acțiunile persoanelor cu care vin în contact.
Activitatea practică are în vedere formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de vârstă, îmbogățirea cunoștințelor despre materiale și caracteristicile lor, precum și despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor proiecte creative.

Psihomotricitate

Prin activitățile de Educație fizică ne dorim formarea și dezvoltarea deprinderilor motrice de bază, stimularea calităților intelectuale, de voință și afective, în vederea aplicării independente a deprinderilor însușite, dar și cunoașterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menținerea stării de sănătate.
Activitățile prin care preșcolarii pot fi puși în contact cu acest domeniu sunt cele ce implică mișcare corporală și competiții între indivizi sau grupuri, având ca obiect abilități psihomotorii, dar și activități ce pot avea drept rezultat o mai bună suplețe, forță, rezistență sau ținută.
Parte integrantă a educației fizice, dansul cuprinde mișcări ce reflectă afectivitate, sensibilitate, grație și eleganță, expresivitate și voiciune.

gradinarind-300x240
suntem-fericiti-300x202

Educația ARTISTICO-PLASTICĂ

Educația ARTISTICO-PLASTICĂ este o componentă a educației estetice, un element important în dezvoltarea individului, a vieții sale spirituale, morale și intelectuale, în asimilarea creatoare a artei și a frumosului, cât și în formarea multilaterală a personalității.
Prin conținuturile activităților și prin tematica aleasă, copiilor li se formează spiritul de observație necesar perceperii formelor, a culorilor, a mărimii și a dispunerii în spațiu a acestora, facilitând dezvoltarea oculo-motorie și psihomotrică în intuirea modelelor și coordonarea voluntară de execuție.

Educația MUZICALĂ

Rolul primar al Educației MUZICALE este acela de a dezvolta copilul din punct de vedere intelectual , emoțional-afectiv, cât și fizic, prin armonizarea și adaptarea particularităților vârstei copilului cu mijloacele de bază: cântecul, jocul cu cântec, jocul muzical și audiția.
Obiectivele pe care le urmărește Educația Muzicală, pun accentul pe formarea de competențe specifice: dezvoltarea auzului muzical, al simțului ritmic, melodic, dinamic, al sensibilității și al gustului estetic, adaptate specificului vârstei copiilor preșcolari.

children-clipart-07-300x194
cantam

CENTRE DE INTERES

Grădinița CASTELUL DIN POVEȘTI oferă copiilor un spațiu dorit, cu activități care să-i implice și să le ofere posibilitatea de a se dezvolta într-o atmosferă deschisă stimulatoare. Organizată pe zone, centre de interes, centre de activitate sau arii de stimulare, sala de grupă devine un cadru adecvat situațiilor de învățare.

children-clipart-01-300x194
Centrul ARTE are influențe asupra dezvoltării copiilor în toate domeniile, deoarece acestea se întrepătrund în sarcinile și tipurile de activități de aici și pot asigura dezvoltarea globală a copilului. În acest centru li se oferă copiilor posibilitatea să exerseze pictura cu degetele, cu buretele, cu dopuri sau rulouri de carton, imprimă materialele textile, pictează cu ceară, modelează, confectionează colaje.
children-clipart-06-300x231
A Small Group of Kids Reading a Book
Centrul BIBLIOTECĂ este spațiul în care copiii își exersează limbajul sub toate aspectele sale (vocabular, gramatică, sintaxă, înțelegerea mesajului), în timp ce comunică (verbal sau non-verbal) sau asimilează limbajul scris. În acest centru copiii creează povești cu ajutorul cărților și al materialelor puse la dispoziție. La masă copiii pot confecționa cărți, scrie, dar mai ales, desena.
centrul-biblioteca
centrul-constructii-300x191
Centrul CONSTRUCȚII mijlocește dezvoltarea cognitivă, socio-emoțională, fizică, dar și inițiativa, creativitatea și perseverența, prin activitățile individuale sau de grup.
Copiii își formează concepte matematice referitoare la mărime, formă, înălțime, volum, spațiu, direcție, echilibru, măsurare, numărătoare, ordonare.
preschool-clipart-1-300x229
sandcastle-beach-22322431-300x300
Centrul NISIP și APĂ – joaca în nisip stimulează și dezvoltă calitățile motrice și creative ale copiilor, motricitatea fină și cea specială. Nisipul Kinetic ușor de modelat se transformă în forme ușor de manevrat, iar joaca cu nisipul kinetic este o experiență magică, ce oferă momente de relaxare atât pentru copii, cât și pentru educatori.
playing-at-a-sand-table-300x240
cooking-kitchen-300x300
Centrul JOC de ROL este spațiul în care dezvoltarea socio-emoțională se regăsește din plin. aici, copilul se regăsește într-un mediu ideal și poate să învețe cu plăcere. Prin jocul în acest centru, copiii refac locuri, evenimente, imită comportamentul părinților sau joacă roluri ale unor persoane cunoscute; reproduc și retrăiesc experiențe.
Jocul de rol îi ajută pe copii să-și exprime și să-și gestioneze emoțiile, să comunice cu ceilalți, să accepte diversitatea. În acest centru se pot desfășura activități de gătit și de cunoașterea hranei.
kids-playing-with-sock-puppets-300x211
centrul-stiinte-300x178
Centrul ȘTIINȚE aparține de Domeniul Științe, respectiv dezvoltarea gândirii logice, înțelegerea relațiilor dintre obiecte și fenomene, exersarea capacității de a rezolva probleme.
Copiii sunt oameni de știință care caută permanent să se informeze în legătură cu lumea care-i înconjoară. Totodată, în acest spațiu, copiii își construiesc cunoștințele matematice, durabile și utile, prin utilizarea de jocuri cu numere, dominouri, puzzle-uri, jocuri Lego, Jocuri matematice, rigle, rulete, cântare, balanțe, table magnetice cu numere etc.
re-constructing-a-jigsaw-puzzle-300x222

Castelul din Povești.

Copilul este in „Centrul Universului“ !